PROJEKTI

Uživamo u osmišljavanju kreativnih aktivnosti i programa.

Upoznajte se sa nekim od naših dosadašnjih projekata.

NVO

Naši projekti

Mobilnost

PARTNER/DONATOR

Erasmus+

GODINA REALIZACIJE

2018

MLADI/AKTIVIZAM

PARTNER/DONATOR

fAKT

GODINA REALIZACIJE

2019

Kultura

PARTNER/DONATOR

Ministarstvo Kulture i medija

GODINA REALIZACIJE

2019 - 2020

ZDRAVLJE

PARTNER/DONATOR

Ministarstvo sporta i mladih

GODINA REALIZACIJE

2019 - 2020

MLADI/AKTIVIZAM

PARTNER/DONATOR

Erasmus+

GODINA REALIZACIJE

2019

PREDUZETNIŠTVO & ZAPOŠLJAVANJE

PARTNER/DONATOR

Ministarstvo Prosvjete

GODINA REALIZACIJE

2020

MLADI/AKTIVIZAM

PARTNER/DONATOR

Erasmus+

GODINA REALIZACIJE

2021

PREDUZETNIŠTVO & ZAPOŠLJAVANJE

PARTNER/DONATOR

Social Impact Award (SIA)

GODINA REALIZACIJE

2022

PREDUZETNIŠTVO

PARTNER/DONATOR

Ministarstvo Prosvjete

GODINA REALIZACIJE

2022 - 2023

MLADI/AKTIVIZAM

PARTNER/DONATOR

Ministarstvo sporta i mladih

GODINA REALIZACIJE

2018

EDUKACIJA

PARTNER/DONATOR

The Balkan forum

GODINA REALIZACIJE

2021 - 2022

Document