AKTIVIZAM & UMREŽAVANJE

Understanding young minds

2021

Projekat je organizovan u međunarodnom konzorcijumu u okviru programa Erasmus+, gdje je NVO Centar za omladinsku edukaciju bila partner organizaciji Zavod Mobin10 (Slovenija), koja je. kao i mi, članica Evropske omladinske asocijacije. Vodeća aktivnost je bila organizacija Seminara u Ljubljani koji je okupio omladinske radnike i mlade u cilju boljeg savladavanja i upoznavanja sa inovativnim alatima, koji služe kvalitetnoj komunikaciji sa ciljnim grupama. Akcenat u radu stavljen je na marketing alate, kao i interne alate za bolju komunikaciju između članova mreže. Događaj je okupio goste iz Crne Gore, Bugarske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Poljske, Srbije i Turske

Partner/donator

CRNA GORA

Erasmus+

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document