DIGITALIZACIJA

E-services 4 Me

2020 - 2022

Projekat E-services4me se realizuje u saradnji NVO Centar za omladinsku edukaciju i NVO Gnijezdo, u cilju jačanja uloge OCD-a i medija, kako bi se na dugi rok obezbijedila vidljivost pitanja sa Digitalnom agendom u Crnoj Gori. Projekat ima dva glavna kratkoročna cilja: Povećati ulogu OCD u pružanju podrške lokalnim javnim institucijama da bolje iskoriste potencijal IKT i poboljšaju kvalitet i količinu svojih e-usluga građanima, sa posebnim fokusom na mlade, kao i povećanje upotrebe i potražnje za kvalitetnim e-uslugama od strane građana.

Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende - ICEDA sufinansira Evropska unija, a implementira Metamorphosis Foundation (Sjeverna Makedonija) kao vodeći partner. Ostali partneri na projektu su: e-Governance Academy (Estonija), CRTA - Center for Research, Transparency and Accountability (Srbija), NVO 35mm (Crna Gora), Open Dana Kosovo (Kosovo) i Levizja Mjaft (Albanija).

Partner/donator

CRNA GORA

Metamorphosis MKD

MAIL

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document