AKTIVIZAM & UMREŽAVANJE

Competences of the digital world

2019

Projekat je organizovan u međunarodnom konzorcijumu u okviru programa Erasmus+, gdje je NVO Centar za omladinsku edukaciju bila partner organizaciji Zavod Mobin9 (Slovenija), koja je. kao i mi, članica Evropske omladinske asocijacije. Vodeća aktivnost je bila organizacija Seminara u Ljubljani koji je okupio omladinske radnike i mlade u cilju boljeg savladavanja i upoznavanja sa inovativnim alatima, koji služe kvalitetnoj komunikaciji sa ciljnim grupama. Akcenat u radu stavljen je na marketing alate, kao i interne alate za bolju komunikaciju između članova mreže. Događaj je okupio goste iz Crne Gore, Bugarske, Srbije, Turske, Hrvatske i Njemačke.

Partner/donator

CRNA GORA

Erasmus+

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document