ZAPOŠLJAVANJE

Osnaživanje omladinskog preduzetništva kroz unaprjeđivanje vještina

2022

Projekat Osnaživanje omladinskog preduzetništva kroz unaprjeđivanje vještina mladih, koji realizuju NVO “Centar za omladinsku edukaciju” i NVO “Gnijezdo” zamišljen je kao adekvatan doprinos u cilju razvoja i kreiranja inovativnih preduzetničkih aktivnosti za mlade, kako bi na dugi rok generisali nova radna mjesta i podsticaje za dalje učenje i zapošljavanja. Opšti cilj projekta je unaprjeđenje znanja, vještina i kompetencija mladih za zapošljivost i realizaciju sopstvenih biznis ideja, kontinuiranu mobilnost na tržištu rada i ravnomjeran razvoj preduzetništva na nivou svih regija Crne Gore. Projekat će se realizovati u omladinskim servisima 3 crnogorske regije, s ciljem promocije omladinskog preduzetništva i mehanizama za još veću participaciju mladih u procesima donošenja odluka i razvoja lokalne zajednice. Specifični ciljevi projekta su: SC1: Identifikovanje nivoa informisanosti mladih ljudi na temu omladinskog preduzetništva SC2: Edukacija i osnaživanje mladih za otvaranje sopstvenih biznisa i realizaciju inovativnih ideja SC3: Uspostavljanje efikasnog partnerskog odgovora na izostanak adekvatne podrške mladima koji ne rade i ne nalaze se u sistemu obrazovanja ili obuke (NEET)

Partner/donator

CRNA GORA

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document