DIGITALIZACIJA

EmpowHer

2024

„EmpowHer - Ekonomsko osnaživanje žena kroz digitalizaciju njihovih biznisa” ima za cilj podršku i unapređenje ženskog preduzetništva u Crnoj Gori, u svrhu jačanja uloge žena u poslovnom sektoru.

Ovaj projekat nastoji ostvariti ključne promjene u društvu kroz niz ciljanih aktivnosti i inicijativa, koje će podržati žene u različitim fazama preduzetničkog puta. Realizacija projekta počela je 1. oktobra 2023. i trajaće sve do 1. oktobra 2024. godine.

Kroz ovaj projekat, korisnice će imati priliku da učestvuju u istraživanju tržišta, daju konkretne predloge i preporuke, participiraju u edukativnim radionicama i potpuno besplatno koriste usluge web platforme kroz koju mogu digitalizovati svoje biznise.

Ovaj projekat ima za cilj prevazilaženje aktuelne i dugogodišnje neravnoteže, u kojoj žene često imaju ograničen pristup resursima i prilikama za biznis. Kroz kreiranje intuitivne Web platforme preduzetnice će imati priliku, da koristeći digitalizovan način rada, promocije i online prodaje proizvoda, postanu aktivni akteri na crnogorskom tržištu, te na dugi rok omoguće održivost svojih biznisa.

Platforma će biti izrađena po principima najsavremenije tehnologije i prilagođena za sve vrste pametnih uređaja, što će omogućiti njeno nesmetano i efikasno korišćenje. Platforma će biti kreirana tako da nudi različite kategorije proizvoda i usluga, uključujući kozmetiku, hranu, odjeću, krojačke usluge i mnoge druge, odnosno sve one koje žene preduzetnice žele ponuditi potrošačima širom Crne Gore.

Projekat „EmpowHer - Ekonomsko osnaživanje žena kroz digitalizaciju njihovih biznisa” realizuje NVO „Centar za omladinsku edukaciju”, uz donotarsku podršku Ambasade SAD u Crnoj Gori kroz Program malih grantova Demokratske komisije.

Partner/donator

CRNA GORA

Ambasada SAD

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document