PARTNERI

Ponosni smo na sva ostvarena partnerstva.

U saradnji sa državnim institucijama, akademskom zajednicom, međunarodnim i domaćim organizacijama, lokalnim samoupravama i biznis sektorom kreiramo bolji društveni ambijent za mlade ljude.

NVO
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Mladi i mentalno zdravlje
Social Impact Award (SIA)
Osnaživanje mladih za savremeno poslovanje
Osnaživanje omladinskog preduzetništva kroz unapređivanje vještina
Promocija filma i razvoj filmske kulture među mladima
Social Impact Award (SIA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica
Social Impact Award (SIA)
Social Impact Award (SIA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinksa kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinksa kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Dijalog sa mladima
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Youth Cultural Activism / #ReLOaD
Podgorica Movie Time / #ReLOaD
eCenter4ME
Aktivni mladi ljudi
CSR & Non profits: A perfect match?
Competences of the digital world
Understanding young minds
Social Impact Award (SIA)
Social Impact Award (SIA)
Social Impact Award (SIA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Kreiranje inkluzivnog rasta prema EU integracijama
EmpowHer
Do you see?
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Social Impact Award (SIA)
Social Impact Award (SIA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Web Development
Social Impact Award (SIA)
Social Impact Award (SIA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Evropska omladinska kartica (EYCA)
Social Impact Award (SIA)
Document