PROJEKTI

Uživamo u osmišljavanju kreativnih aktivnosti i programa.

Upoznajte se sa nekim od naših dosadašnjih projekata.

NVO

Naši projekti

DRUŠTVENO PREDUZETNIŠTVO

PARTNER/DONATOR

Social Impact Award (SIA)

GODINA REALIZACIJE

2022

ZAPOŠLJAVANJE

PARTNER/DONATOR

Ministarstvo prosvjete

GODINA REALIZACIJE

2022

AKTIVIZAM & UMREŽAVANJE

PARTNER/DONATOR

Ministarstvo sporta i mladih

GODINA REALIZACIJE

2022

NEFORMALNA EDUKACIJA

PARTNER/DONATOR

The Balkan forum

GODINA REALIZACIJE

2021 - 2022

AKTIVIZAM & UMREŽAVANJE

PARTNER/DONATOR

Erasmus+

GODINA REALIZACIJE

2021

DRUŠTVENO PREDUZETNIŠTVO

PARTNER/DONATOR

Ministarstvo prosvjete

GODINA REALIZACIJE

2020

KULTURA & UMJETNOST

PARTNER/DONATOR

Ministarstvo kulture i medija

GODINA REALIZACIJE

2019 - 2020

ZDRAVLJE

PARTNER/DONATOR

Ministarstvo sporta i mladih

GODINA REALIZACIJE

2019 - 2020

AKTIVIZAM & UMREŽAVANJE

PARTNER/DONATOR

fAKT

GODINA REALIZACIJE

2019

AKTIVIZAM & UMREŽAVANJE

PARTNER/DONATOR

Erasmus+

GODINA REALIZACIJE

2019

MOBILNOST & VOLONTERIZAM

PARTNER/DONATOR

Erasmus+

GODINA REALIZACIJE

2018

Document