ZDRAVLJE

Mladi i Mentalno zdravlje

2019 - 2020

Cilj projekta je ispunjen kroz jak doprinos realizaciji plana razvoja zdravstva u Crnoj Gori koji mentalno zdravlje prepoznaje kao prioritet u poboljšanju zdravlja i blagostanja populacije. Tokom realizacije projekta, koji su implementirali NVO Cazas i NVO Centar za omladinsku edukaciju, organizovana je trodnevna obuka za mlade, više jednodnevnih radionica kao i panel diskusija kroz koju su se na inovativan način predstavile potrebe mladih i omogućilo njihovo aktivno učešće u donošenju odluka i sprovođenju omladinske politike. Pomenute obuke i radionice imale su za cilj obezbjeđivanje mehanizama podsticanja aktivizma i razvoja kulture učešća među mladima, kao i unapređenje znanja mladih o očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Dodatno, tokom ovog projekta kreirani su i Viber stikeri8 , kako bi se značaj mentalnog zdravlja dodatno komuniciralo sa ciljnom grupom - mladima i još jače akcentovao problem koji je posebno bio vidljiv tokom pandemije COVID 19 virusa

Partner/donator

CRNA GORA

Ministarstvo sporta i mladih

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document