MOBILNOST & VOLONTERIZAM

CSR and Non profits: A perfect match?

2018

Projekat je organizovan u međunarodnom konzorcijumu u okviru programa Erasmus+, gdje je NVO Centar za omladinsku edukaciju bila partner organizaciji Zavod Mobin3 (Slovenija), koja je. kao i mi, članica Evropske omladinske asocijacije. Vodeća aktivnost je bila organizacija Seminara u Ljubljani koji je okupio omladinske radnike i mlade koji se bave zagovaranjem društvene odgovornosti kompanija. Događaj je okupio goste iz Poljske, Njemačke, Srbije, Crne Gore, Francuske, Turske, Bugarske i Irske.

Partner/donator

CRNA GORA

Erasmus+

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document