DRUŠTVENO PREDUZETNIŠTVO

Social Impact Award (SIA)

2024

Social Impact Award (SIA) predstavlja najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih koji je 2009. godine pokrenut od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Univerzitetom za biznis i ekonomiju u Beču.

Program je osmišljen u cilju podizanja svijesti o društvenom preduzetništvu među mladima, kompanijama, državnim institucijama, akterima u akademskoj i naučnoj zajednici, kao i zainteresovanoj javnosti. Realizacija aktivnosti doprinosi snažnijoj edukaciji na polju inovacija, znanja i vještina, kao i konkretne podrške idejama, koje imaju potencijal za realizaciju i pozitivan društveni uticaj u Crnoj Gori, ali i širom svijeta.

Dugoročni cilj projekta je osnaživanje inovativne i naučne zajednice mladih i ambicioznih ljudi, koji zajedno sa svim zainteresovanim stranama kreiraju mikro eko-sistem, koji će podsticati njegove članove da kroz svoj rad i participaciju kreiraju pozitivne promjene u svojim lokalnim zajednicama i na nacionalnom nivou.

Program pored svoje edukativne i informativne strane, pruža i mentorsku i finansijsku podršku učesnicima i pobjednicima takmičenja “Nagrade za društvene promjene”, a organizacija finalnog događaja predstavlja sastavni dio agende najvećeg godišnjeg naučnog festivala u Crnoj Gori - “Dani nauke i inovacija”.

Ovaj međunarodni projekat se istovremeno realizuje na 3 kontinenta (Evropa, Afrika, Azija), u 18 zemalja, gdje se na godišnjem nivou okuplja više od 12.000 mladih inovatora, koji timskim radom osnivaju više od 230 društvenih preduzeća godišnje.

Projekat Social Impact Award (SIA) u Crnoj Gori od 2022. godine realizuje NVO „Centar za omladinsku edukaciju” uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, u ime Vlade Crne Gore.

Partner/donator

CRNA GORA

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document