O NAMA

Upoznajte se sa našim radom :)

O organizaciji

NVO “Centar za omladinsku edukaciju” je nevladina, neprofitna i nepolitička omladinska organizacija, osnovana u Podgorici 2009. godine, sa ciljem da podrži, afirmiše i podstakne mlade ljude na jačanje aktivizma, volonterizma, mobilnosti i neformalne edukacije.


Kao društveno odgovorna organizacija, godinama realizujemo domaće i međunarodne projekte koji se odnose na jačanje kapaciteta mladih, njihovu neformalnu edukaciju, razvoj kulture učešća mladih, obezbjeđivanje mehanizama za njegovanje aktivizma, razvoj omladinskog rada kao podrške u procesu osamostaljivanja, unaprijeđenje međuresorske saradnje itd.


Nastojimo da svojim idejama i programima doprinesemo kreiranju boljih uslova za odrastanje, sazrijevanje, život i rad mladih osoba u našoj sredini. Kao vrijednosti koje njegujemo, možemo navesti timski rad, toleranciju, transparentnost, želji za umrežavanjem i inovativnošću u radu, kao i spremnost i otvorenost za nova iskustva i znanja.


Radujemo se budućim aktivnostima u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima.

Misija

Misija NVO “Centar za omladinsku edukaciju” je da sistematski sprovodi preventivne akcije kako bi pravovremeno djelovala na mlade, da informiše i edukuje mlade o prilikama koje se odnose na jačanje kapaciteta i neformalnu edukaciju, da utiče na poboljšanje statusa mladih kroz različite projektne aktivnosti.

Vizija

Vizija NVO “Centar za omladinsku edukaciju” je da mladi u Crnoj Gori žive zdravo, zadovoljno i dostojanstveno u društvu u kojem se osjećaju sigurnim i poštovanim članovima, da se obrazuju, rade i formiraju zdrave porodice, koje će činiti bazu demokratskog i građanskog društva u svojoj državi.

Ključna polja rada

Aktivizam

Aktivizam i umrežavanje

Neformalna edukacija

Neformalna edukacija

Volonterizam

Društveno preduzetništvo

Umrežavanje

Nauka i inovacije

Mobilnost

Mobilnost i volonterizam

Inkluzija

Inkluzija

Kultura

Kultura

Zapošljavanje mladih

Zapošljavanje mladih

Digitalne vještine

Digitalne vještine

Zdravlje

Zdravlje

Godišnji izvještaji

Narativni 2019.

Narativni 2020.

Narativni 2021.

Finansijski 2019.

Finansijski 2020.

Finansijski 2021.

Document