O NAMA

Upoznajte se sa našim radom :)

O organizaciji

NVO “Centar za omladinsku edukaciju” je nevladina, neprofitna i nepolitička omladinska organizacija, osnovana u Podgorici 2009. godine, sa ciljem da podrži, afirmiše i podstakne mlade ljude na jačanje aktivizma, volonterizma, mobilnosti i neformalne edukacije.


Kao društveno odgovorna organizacija, godinama realizujemo domaće i međunarodne projekte koji se odnose na jačanje kapaciteta mladih, njihovu neformalnu edukaciju, razvoj kulture učešća mladih, obezbjeđivanje mehanizama za njegovanje aktivizma, razvoj omladinskog rada kao podrške u procesu osamostaljivanja, unaprijeđenje međuresorske saradnje itd.


Nastojimo da svojim idejama i programima doprinesemo kreiranju boljih uslova za odrastanje, sazrijevanje, život i rad mladih osoba u našoj sredini. Kao vrijednosti koje njegujemo, možemo navesti timski rad, toleranciju, transparentnost, želji za umrežavanjem i inovativnošću u radu, kao i spremnost i otvorenost za nova iskustva i znanja.


Radujemo se budućim aktivnostima u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima.

Misija

Misija NVO “Centar za omladinsku edukaciju” je da sistematski sprovodi preventivne akcije kako bi pravovremeno djelovala na mlade, da informiše i edukuje mlade o prilikama koje se odnose na jačanje kapaciteta i neformalnu edukaciju, da utiče na poboljšanje statusa mladih kroz različite projektne aktivnosti.

Vizija

Vizija NVO “Centar za omladinsku edukaciju” je da mladi u Crnoj Gori žive zdravo, zadovoljno i dostojanstveno u društvu u kojem se osjećaju sigurnim i poštovanim članovima, da se obrazuju, rade i formiraju zdrave porodice, koje će činiti bazu demokratskog i građanskog društva u svojoj državi.

Ključna polja rada

Aktivizam

Aktivizam i umrežavanje

Neformalna edukacija

Neformalna edukacija

Volonterizam

Društveno preduzetništvo

Umrežavanje

Nauka i inovacije

Mobilnost

Mobilnost i volonterizam

Inkluzija

Inkluzija

Kultura

Kultura

Zapošljavanje mladih

Zapošljavanje mladih

Digitalne vještine

Digitalne vještine

Zdravlje

Zdravlje

Godišnji izvještaji

Narativni 2019.

Narativni 2020.

Narativni 2021.

Narativni 2022.

Finansijski 2019.

Finansijski 2020.

Finansijski 2021.

Finansijski 2022.

Document