NEFORMALNA EDUKACIJA

#MovingForward

2023 - 2024

#MovingForward za cilj ima unaprijeđenje znanja, vještina i kompetencija mladih, koji pripadaju ranjivim kategorijama društva, na teme rodne ravnopravnosti i pravne pismenosti kroz njihovu jasnu participaciju tokom cijelog perioda realizacije projekta.

Ciljna grupa projekta su mladi, posebno žene, koji dolaze iz ruralnih područja, marginalizovane grupe i pripadnici romske populacije uzrasta od 15 do 30 godina u formalnim i neformalnim strukturama donošenja odluka, koji se često suočavaju sa nekim vidom marginalizacije (socijalnom, ekonomskom, obrazovnom itd).

Implementacijom projekta i planiranih aktivnosti, najmanje 120 mladih ljudi će imati priliku da unaprijede znanja i vještine u oblastima rodne ravnopravnosti i pravne pismenosti.

Na radionicama, direktno kroz iskustva mladih imamo priliku da dodatno uočimo glavne potrebe kada je edukacija u ovim oblastima u pitanju, dok temu pravne pismenosti obrađujemo kroz serijal epizoda kolaž emisije Argumentum, gdje razgovaramo sa stručnjacima iz oblasti prava o svim temama koje su mladi kandidovali i o kojima žele da čuju jasne smjernice.

Projekat #MovingForward realizuje NVO „Centar za omladinsku edukaciju”, uz podršku kroz program „Podržani=Osnaženi“ (FSTP-For Support To emPowerment), koji realizuje Fond za aktivno građanstvo - fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Partner/donator

CRNA GORA

fAKT

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document