AKTIVIZAM & UMREŽAVANJE

Evropska omladinska kartica (EYCA)

2022

Projekat od 2018. godine realizuju NVO Centar za omladinsku edukaciju i Uprava za sport i mlade (nekadašnje Ministarstvo sporta i mladih), u saradnji sa međunarodnom organizacijom European Youth Card Association2 . Za period od više od dvije kalendarske godine, društveno odgovorni program je obuhvatio blizu 12.000 mladih koji koriste EYCA karticu, ali i dobio dvije međunarodne nagrade za najbolju implementaciju projekta u zemljama članicama programa (37 zemalja i 7. miliona mladih korisnika programa u Evropi). Implementacija ovog društveno-odgovornog programa u Crnoj Gori predstavlja doprinosi jačanju mobilnosti mladih, njihovoj neformalnoj edukaciji, boljoj informisanosti, umrežavanju sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, kao i smanjenju nezaposlenosti mladih u našoj zemlji. Dodatno, naša organizacija je, u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom sporta i mladih, u okviru ovog projekta bila suorganizator međunarodnog PA Seminara “From youth policies to good practices: the European Youth Card as a tool to promote access to social rights for all young people”, koji je održan 2018. godine.

Partner/donator

CRNA GORA

Ministarstvo sporta i mladih

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document