10.06.2022

Konsultacije povodom izrade Nacrta programa razvoja EYCA kartice (2022-2024)

Autor:

NVO Centar za omladinsku edukaciju

Projektni tim Evropske omladinske kartice (EYCA), koji čine predstavnici NVO Centar za omladinsku edukaciju i Ministarstvo sporta i mladih poziva svu zainteresovanu javnost na konsultacije povodom izrade Nacrta programa razvoja Evropske omladinske kartice (EYCA) 2022-2024, sa Akcionim planom implementacije za period 2022-2024 Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, br. 041/18), Ministarstvo sporta i mladih objavljuje Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta programa razvoja Evropske omladinske kartice (EYCA) 2022-2024, sa Akcionim planom implementacije za period 2022-2024. Tekst Javnog poziva i nacrt dokumenta se nalaze na linku. U cilju poboljšanja položaja i stvaranja boljih uslova za mlade u Crnoj Gori, a shodno Programu rada Vlade 2022, prepoznata je potreba daljeg razvoja Evropske omladinske kartice (EYCA) u Crnoj Gori, zbog čega se pristupilo izradi Predloga programa razvoja Evropske omladinske kartice (EYCA) 2022-2024, sa Akcionim planom implementacije za period 2022-2024. godine. Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt programa razvoja Evropske omladinske kartice (EYCA) 2022-2024, sa Akcionim planom implementacije za period 2022-2024. godine mogu se dostaviti Ministarstvu sporta i mladih, ul. Svetlane Kane Radević br. 3, kao i na mejl adresu: ums@ums.gov.me, a za sve dodatne informacije se možete obratiti putem telefona: 020/ 684-902. Javne konsultacije o Nacrtu programa trajaće 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva sporta i mladih i portalu e-uprave, zaključno sa 20. junom 2022. godine. Izradu ovog strateškog dokumenta podržala je kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori, kroz projekat Aktiviraj! Integrisana socijalna zaštita i zapošljavanje u cilju ubrzavanja napretka za mlade ljude u Crnoj Gori. Projekat Aktiviraj! finansira Fond UN-a za održivi razvoj.

Podijeli


Povezane vijesti

Document