18.05.2022

Realizovane druge konsultacije u okviru kampanje "Dijalog sa mladima"

Autor:

NVO Centar za omladinsku edukaciju

Kroz kampanju "Dijalog sa mladima" želimo da čujemo mišljenje svih onih čiji se glas ne čuje toliko često, a prije svega na temu o perspektivama zapošljavanja mladih u Crnoj Gori. Naša ciljna grupa su bili osobe sa oštećenjem vida (djelimičnim ili potpunim odsustvom prepoznavanja svjetlosti ili značajnim oštećenjem vida) koji se nalaze u kategoriji teže zapošljivih lica. Sa mladima iz “Saveza slijepih Crne Gore” koje su dodatne mjere koje bi iz njihovog ugla podstakle zapošljavanje mladih čije je uključivanje u svijet rada otežano. Neophodno je sprovesti dodatne mjere koje će omogućiti aktivaciju mladih iz kategorije teže zapošljivih lica, prevenciju socijalne isključenosti, otvaranje novih radnih mjesta za njih, povećanje stručnih i radnih kvalifikacija, unaprjeđenje znanja i vještina koje je mlada osoba stekla prilikom obrazovanja, kao i njihovo ubrzano uključivanje u radne i društvene procese. “Osobe sa oštećenjem vida svakodnevno su diskriminisane u ostvarivanju svojih prava, naše samostalno kretanje skoro je onemogućeno, informacije su nam nepristupačne, a lokalne zajednica i mnogi drugi subjekti se ne trude se da ispoštuju zakonske norme, što nam otežava sam proces zaposlenja” – jedna je od poruka koje su mladi poručili. Potrebno je omogućiti jednakost svih članova društva. Svi se mogu potruditi da svoj dosadašnji materijal učine pristupačnim. Na sajtu se uvijek mogu staviti pored PDF priloga i Word dokument koji će osobama sa oštećenjem vida omogućiti pristup informacijama. Skenirana dokumenta je kad god je to moguće obezbijediti u Word-u takođe. To su mali koraci koji svi mogu kao društvo da učine, a njima doprinosimo integraciji u društvu, pružamo pristup informacijama i dajemo priliku da uče i usavršavaju se kako bi sjutra mogli da što lakše pronađu mjesto na tržištu rada. Cilj kampanje “Dijalog sa mladima” je podizanje svijesti o značaju učešća mladih i koliko je ono važno u procesu donošenja odluka. Kampanja je pilot inicijativa po uzoru na “Dijalog mladih EU”(ranije poznat kao “Strukturni dijalog”) koji se sprovodi na nivou EU. To je proces u kom mladi iz EU doprinose kreiranju politika koje su vazne za mlade. Ovu kampanju zajednički sprovode NVO “Centar za omladinsku edukaciju”, Delegacija EU u Crnoj Gori, EU info centar, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta uz podršku Regionalniog savjeta za saradnju, kao I relevantna ministarstava (Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Ministarstvo zdravlja) i veliki broj organizacija mladih.

Podijeli


Povezane vijesti

Document