31.03.2022

Realizovano 7 edukativnih radionica sa mladima

Autor:

NVO Centar za omladinsku edukaciju

Saradnja Evropske omladinske kartice (EYCA) i lokalnih samouprava, omogućila je organizaciju više edukativnih radionica na različite teme iz oblasti komunikacija, upravljanja emocijama, omladinskog aktivizma i participacije i marketinga u prva tri mjeseca 2022. godine. U dogovoru sa Kancelarijom za mlade u opštini Budva, organizovane su dvije dvodnevne radionice “Nauči kako da upravljaš emocijama” (3. mart) i Govor tijela (18. mart), u okviru kojih su Mileva Seratlić, komunikološkinja i Varja Kadić Pejković, psihološkinja, razgovarali sa učesnicima na teme komunikacija i govora tijela, kako upravljati emocijama, osjećanjima i mislima. Događajima je prisustvovalo više od 40 učesnika. Jednodnevna radionica „Zagovaranje potreba za još većom neformalnom edukacijom“, realizovana je u saradnji sa opštinom Kotor, a nju je vodila Jelena Fuštić, omladinska aktivistkinja. Mladi su imali priliku da se informišu o značaju neformalnog obrazovanja, da naprave razliku između lobiranja i zagovaranja, kao i da se upoznaju sa elementima uspješne zagovaračke kampanje. U saradnji sa opštinom Bar i Omladinskim servisom Bara, organizovane su dvije radionice „Učešće mladih u donošnju odluka“ i „Upoznaj svijet društvenih mreža“, u okviru kojih su Milica Matović, kreatorka sadržaja, i Jelena Fuštić, omladinska aktivistkinja, upoznali mlade o značaju neformalnog obrazovanja, participaciji i donošenju odluka, kao i o značaju društvenih mreža, njihovoj zastupljenosti i zašto su one važne. Ovo su samo neke od tema o kojima je bilo riječi, a obukama je prisustvovalo 40 mladih. „Mladi u društvenom životu zajednice“, naziv je radionice koja se realizovala u Bijelom Polju, a kojoj je prisustvovalo 20 mladih koji su umali priliku da se upoznaju sa modelima učešća koji su im na raspolaganju na nacionalnom i lokalnom nivou , sa tim koja su to prava građana, na koji način se mogu uključiti u proces, gdje mogu naći relevantne informacije i slično. Projektni tim Evropske omladinske kartice (EYCA) je svim prisutnima obezbijedio potvrde o učešću. I u narednom periodu ćemo nastaviti sa programom neformalne edukacije u saradnji sa lokalnim samoupravama.

Podijeli


Povezane vijesti

Document